acumen 3.0ɑ

“Jacob Ackerly Letter” Collection

TitleDescription
Guide to the Jacob Ackerly Letter
                    MSS.2118Guide to the Jacob Ackerly Letter MSS.2118Archived Collection
Letter from Jacob Ackerly, Cincinnati, Ohio, to Samuel Baltz, Wallace, Nova Scotia, April 26, 1839Letter from Jacob Ackerly, Cincinnati, Ohio, to Samuel Baltz, Wallace, Nova Scotia, April 26, 1839text
1 to 2 of 2 records found.